Pendampingan Sekolah Linimasa, Kuningan

Pelatihan dan Pendampingan Pendidikan Holistik - Semi Palar

Sekolah Linimasa di Kuningan adalah salah satu Sahabat Belajar pertama bagi Smipa Disada. Didirikan sekitar 5 tahun yang lalu, para pendiri Linimasa berkunjung ke Semi Palar dan menyampaikan gagasan atau angan-angan untuk mendirikan sekolah yang berbasiskan konsep Holistik di kota Kuningan.

Dari beberapa kali pembicaraan, kami bersepakat untuk membantu proses penyusunan kurikulum dan pelaksanaan program pembekalan bagi guru-guru Linimasa. Sejauh perjalanan Linimasa, Tim Smipa Disada mendampingi proses Linimasa selama enam bulan pada tahun 2018 dan baru saja kami menuntaskan kerja sama pendampingan selama satu tahun di pertengahan 2022 ini.